Přejít na veřejné menu Přejít na obsah

Novinky


Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství“ dospěl k závěru

Závěrečná konference projektu se uskutečnila 28. srpna 2012 na Krajském úřadě Zlínského kraje.
více >>

POZVÁNKA - závěrečná konference projektu (28. srpna 2012)

Program závěrečné konference projektu.
více >>

Závěrečná aktivita projektu - supervizní setkání

Ukončení III. bloku závěrečné aktivity.
více >>

Závěrečná konference projektu (Zlín, 28. srpna 2012)

Termín závěrečné konference projektu Kariéra.
více >>

Luhačovice a Zlín budou místem supervizních setkání v měsíci květnu 2012

Termíny aktivity projektu v měsíci květnu 2012.
více >>

Zrušení termínů kurzů DVPP

Informace o nenaplnění počtu účastníků pro zahájení semináře DVPP.
více >>

Seminář DVPP - Kariérové poradenství v základních a středních školách

Informace o připraveném semináři DVPP pro výchovné poradce a pracovníky škol, zabývající se kariérovým poradenstvím.
více >>

Informace o následujících aktivitách projektu

Plánované akce v období březen - červen 2012.
více >>

Setkání žáků ZŠ Loučka s poradci

Žáci ZŠ Loučka diskutovali s kariérními poradci o svém dalším vzdělávání a profesní dráze.
více >>

Druhý běh supervizních setkání poradců byl ukončen

Výměna zkušeností poradců proběhla v rámci supervizí.
více >>

Prezentace projektu Kariéra účastníkům studijní návštěvy Leonardo

Představení projektu zahraniční delegaci - studijní návštěva Leonardo.
více >>

Setkání žáků s poradci ve Vsetíně

Setkání žáků s poradci se uskutečnilo počátkem měsíce prosince 2011 ve Vsetíně.
více >>

Projekt Kariéra prezentován na konferenci v Jihlavě

Prezentace projektu proběhla v rámci konference "Regionální systém kariérového pordenství" v Jihlavě.
více >>

Zahraniční účastníci programu SVES ve Zlíně

Účastníci ze 7 států se seznámili s obsahem a realizací projektu.
více >>

Představení projektu Kariéra zahraniční delegaci

Projekt byl představen účastníkům Řídicí skupiny mezinárodního projektu „Kariéra budoucnosti“
více >>

Termíny supervizních setkání

Informace pro účastníky projektu "Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství"
více >>

Propagační DVD projektu

Propagační DVD kariérového poradenství
více >>

Připravované aktivity v rámci projektu

Informace o tom, co čeká účastníky projektu v následujícím období.
více >>

Statistika provedených testů od spuštění portálu

Přehled o zájem snímání dle jednotlivých druhů testů.
více >>

Účastníci projektu „Kariéra“ obdrželi certifikáty

Na základě ověřených znalostí a dovedností obdrželi účastníci projektu osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
více >>

Třetí část vzdělávacího programu v rámci projektu

Účastníci, zařazení do projektu získají další informace pro oblast kariérového poradenství a práci s portálem ZKariera v měsíci dubnu až červnu 2011.
více >>

Informační leták projektu "Kariéra" ke stažení

Informační leták projektu ke stažení naleznete ve složce "Dokumenty"
více >>

Druhá část vzdělávacího programu v rámci projektu

Účastníci, zařazení do projektu získají další informace pro oblast kariérového poradenství a práci s portálem ZKariera v měsíci lednu a únoru 2011.
více >>

Žádost o akreditaci vzdělávací programu pro kariérové poradenství

V rámci projektu byla podána žádost na MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu pro oblast kariérového poradenství.
více >>

Účastníci projektu zahájili své vzdělávání

První skupina účastníků, tvořená z výchovných poradců středních škol a základních škol, zahájila I. blok svého vzdělávání v rámci projektu "Kariéra"
více >>

Nový portál kariérového poradenství Zlínského kraje zahájil pilotní provoz

Zájemci, jež chtějí získat informace pro svou budoucí profesní dráhu, si mohou vyzkoušet některý z nabízených testů.
více >>

Úvodní konference k projektu Kariéra

V rámci úvodní konference budou poskytnuty informace o projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství“, jeho cílech, hlavních aktivitách a zdrojích jeho financování.
více >>

Aktuální akce