Přejít na veřejné menu Přejít na obsah

O projektu

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství

Portál kariérového poradenství Zlínského kraje vznikl v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0150.

O projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Projektem bude vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací kurz zaměřený na kariérové poradenství žáků základních a středních škol. Tento kurz bude ověřen 50 výchovnými poradci a 20 odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří na základě nově nabytých znalostí budou schopni lépe pomoci žákům při správné volbě vzdělávání nebo povolání. Poradci a odborní pracovníci budou taktéž schopni lépe definovat hrozící rizika a včas tak pomoci nalézt vhodnou cestu pro žáky ohrožené špatnou volbou nebo předčasným odchodem ze vzdělávací soustavy.

Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření obsahu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na kariérové poradenství.

Specifický cíl

  • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství
  • Pilotní ověření vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství
  • Vytvoření ucelené metodiky pro podporu kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
  • Vytvoření interaktivního testu na počítači - portálového řešení kariérového poradenství pro ZK

Cílové skupiny

  • výchovní poradci na základních a středních školách ZK
  • pracovníci pedagogicko-psychologických poraden

Období realizace

1. 9. 2009 - 30. 8. 2012

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Celkový rozpočet

5 211 361,58 Kč

Financování

85 % - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
15 % - Státní rozpočet ČR


Realizační tým

Členové realizačního týmu projektu portálu karierového poradenství Zlínského kraje

Mgr. Jana Kapalková
Odborná koordinátorka
Tel.: 577 043 709
Email: jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Marta Linhartová
Projektová manažerka
Tel.: 577 043 843
Email: marta.linhartova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Věra Korcová
Administrativní pracovnice
Tel.: 577 043 710
Email: vera.korcova@kr-zlinsky.cz

Ostatní členové

Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D, MBA
Vedoucí projektu
Ing. Roman Krajíček
Finanční manažer
Bc. Šárka Bařáková
Správce portálu