Přejít na veřejné menu Přejít na navigaci Přejít na obsah

Výběr testu

Vyberte si test - vše je zdarma!

Test pro děti v předškolním věku

Test pro děti v předškolním věku

Je vodítkem pro rodiče, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůže s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků. Test je dimenzován a standardizován pro věk 5 – 7 let.

délka trvání testu: cca 20 minut | počet otázek: 48 | ukázka výstupu ve formátu pdf (631 kB) | otestuj mne ihned!
Test pro výběr střední školy

Výběr střední školy

Umožňuje získat důležité informace o tom, co uchazeč preferuje a o jaké střední škole reálně uvažuje. Z výsledku je možné vyčíst, jak se staví k pravidlům (důležité např. při upřednostňování školy se striktními pravidly). Ověří si, jakou má kapacitu k učení a jaké role v kolektivu preferuje. Test je dimenzován a standardizován pro věk 14 – 16 let.

délka trvání testu: cca 25 minut | počet otázek: 125 | ukázka výstupu ve formátu pdf (458 kB) | otestuj mne ihned!
Test pro výběr vysoké školy

Výběr vysoké školy

Test představuje rychlý způsob ověření správného výběru vysoké školy. Nemusí se přitom jednat o školu, kterou má uchazeč v „hledáčku“ svého zájmu. Z výsledku je možné vyčíst, co vědomě i nevědomě preferuje, jakou má kapacitu k učení či jaký studijní obor je pro něj vhodný. Test je dimenzován a standardizován pro věk 18 - 20 let.

délka trvání testu: cca 30 minut | počet otázek: 140 | ukázka výstupu ve formátu pdf (453 kB) | otestuj mne ihned!
Test pro výběr vhodné profese

Výběr vhodné profese

Tento test Vás může nasměrovat při úvahách o vhodném zaměstnání. Je důležité, aby Vás vykonávaná profese uspokojovala. Nechcete přeci dělat práci, která Vás nebaví. Test je dimenzován a standardizován pro věk 18 - 20 let.

délka trvání testu: cca 25 minut | počet otázek: 100 | ukázka výstupu ve formátu pdf (649 kB) | otestuj mne ihned!